top of page

Vestfold Fredslag

-- english translation coming soon --

Det begynte ved årtusenskiftet da en liten gruppe kvinner markerte FNs fredsdag 21. september. De kalte seg Brobyggerne og hadde som mål å samle folk fra forskjellige trosretninger til en felles markering for fred.

Disse kvinnene plantet i 2000 et fredstre ved Kristinastatuen opp mot Slottsfjellet og fikk med seg representanter for Den Norske Kirke, Den Katolske Kirke, Baha’i samfunnet, Human-Etisk forbund og Islam til felles markeringer.

De siste årene har dette funnet sted i samarbeid med Slottsfjellmuseet.

Det er samling ved fredstreet med oppleste tekster om Fred, vandring over Slottsfjellet og et foredrag på Slottsfjellmuseet til tema. Det har vært forskjellige foredragsholdere som Anne Helgedagsrud, Inge Eidsvåg, Steinar Bryn, Liv Tørres og Fredrik Heldal og det har samlet 40-60 mennesker.

 

Det var da Fredrik Heldal var her i 2017 at ideen om å gjøre denne gruppen til en avdeling av Norges Fredslag kom opp. Det ble trommet sammen til et møte med Fredrik i etterkant av Fredsdagen høsten 2017, og da bestemte vi å lage en avdeling Vestfold av Norges Fredslag. Pådriver var 90 år gamle Elizabeth Chapman som hele livet har kjempet for fredssaken.

Vi bestemte å ha en fast møtedag på Biblioteket i Tønsberg. Det ble andre torsdagen i måneden fra 17.00 til 19.00.

 

71086987_2451150555190952_66670100706660

Siden mange av oss er «godt voksne» og vi er en liten fast gruppe på 6-7 personer, skjønte vi fort at vi ikke kunne satse på store aktiviteter og kampanjer. Vi la oss på en lavterskel linje der vi ville prioritere 21. september og våre torsdagsmøter.

Den tradisjonelle markeringen av 21. september med oppmøte ved Fredstreet, vandring over Slottsfjellet og et foredrag på Slottsfjellmuseet, har veket plassen for andre arrangementer som en fredskonsert i Domkirken og markering på Tønsberg Torg.

Vi har også arrangert filmvisning av Gandhifilmen (som samlet 40 mennesker) og foredrag på FN dagen 24. oktober. Dessuten har vi hatt markeringer/demonstrasjoner for Fredsøvelser og nei til krigsøvelser.

Det siste året har vi forsøkt å finne samarbeidspartnere som Nei til atomvåpen og CISV (Children International Summer Villages) og har invitert dem til vår Fredskafe, men av forskjellig grunner har de ikke dukket opp til tross for avtaler. Det har vært frustrerende.

Vi hadde også planlagt et foredrag med Dag Hoel om hans bok «Fred er ei det beste», men det var berammet til 12. mars, og vi vet hva som skjedde da. Resten av våren ble avlyst som alt annet her i landet.

Nå ser det ut til at vi får et samarbeid med Nei til atomvåpen på Hiroshima dagen 6. august. Da vil vi ha en felles markering i Tønsberg som begynner på Brygga med fakler og videre opp i byen. Det videre programmet gjenstår å lage.

Vi har også hatt besøk på kafeen av andre som har noe fortelle om internasjonalt arbeid, og til høsten kommer Line Mau Hersve som er adoptert fra Vietnam og har skrevet boken «Flyet fra Saigon» og skal fortelle oss sin historie om dette flyet som kom til Norge med 71 vietnamesiske småbarn.

 

Vi har også planene klare for FNs Fredsdag 21. september da Arne Johan Vetlesen skal holde foredraget «Miljøsak og fredssak – to sider av samme sak?» på Slottsfjellmuseet. Vi har de siste årene hatt et godt samarbeid med dette museet som tar det inn i sitt høstprogram og gir en økonomisk garanti.

 

Vi har også hatt et samarbeid med avdelingen i Kongsberg som har kommet på besøk til oss og vært med på noen av våre arrangementer. De ble så inspirert av vår fredskonsert for to år siden at de selv arrangerte en svært vellykket konsert i Kongsberg kirke i fjor.

 

Vi tror ikke at vi kan skape fred i Midt-Østen eller Ukraina ved å høre på et foredrag, men vi tror at det er viktig å stoppe opp og reflektere over verdens tilstand. Og vi håper at våre myndigheter legger merke til at det finnes mennesker også her i landet som vil minne dem og oss om at FRED er viktig.

 

Astrid Bjønness 21. juni 2020

bottom of page