Støtt oss….nå også med VIPPS


Nå kan du gi gaver til Norges Fredslag via VIPPS!

1. Gå inn i VIPPS og velg ‘Buy and Pay’

2. Søk etter Norges Fredslag (548856)

3. Velg sum for gaven

Vi takker for din støtte til vårt arbeid for fred!

Sign up and receive our newsletter four times a year to stay informed on upcoming events and relevant information
  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon