Bli med i gruppa for fredspolitikk!


Norges Fredslag er en fredspolitisk endringsaktør. Vi vil bidra til at samfunnet skal løse sine konflikter ikke-voldelig, blant annet gjennom å begrense voldsmaktens rolle i verden.For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!

Fredslaget jobber politisk innenfor relevante områder som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nedrustningsprosesser og internasjonal våpenhandel og krigsprofitt. Vi følger også aktuelle og pågående kriger og konflikter, og vi støtter opp om ikkevoldsinitiativer.

Enkelte tema vi jobber med er:

 1. Våpenhandel og norsk våpeneksport

 2. Eksport til udemokratiske og undertrykkende regimer

 3. Atomvåpen

 4. Droner (se også vår blogg om dronekrigen i Pakistan og Jemen)

 5. NATO

 6. Nobels fredspris

 7. Økonomisk militærnekt/Fredsskatt

#Fredspolitikk

Sign up and receive our newsletter four times a year to stay informed on upcoming events and relevant information
 • YouTube
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • LinkedIn Social Icon